Regulamin sklepu internetowego

 1. Przedsiębiorca, kontakt
  1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.sopockiepamiatki.pl, jest Sopocka Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Sopocie, Plac Zdrojowy 2 (zwana dalej: „SOT”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052554, NIP 5851253614, REGON 191298942. Dane kontaktowe do biura Sopockiej Organizacji Turystycznej: tel. 501 590 773, email. biuro@visit.sopot.pl
  2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:- pod adresem Sopocka Organizacja Turystyczna, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot,
   – telefonicznie pod numerem 790 280 884, 733 535 205,
   – poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@sopockiepamiatki.pl,
 2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego.
  1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
  2. Osoby dokonujące zakupów podają swoje dane osobowe, które SOT przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
  3. Warunkiem niezbędnym korzystania ze sklepu jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
  4. Sklep internetowy SOT działa według ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  5. Wszelkie informacje techniczne udziela Sopocka Organizacja Turystyczna pod numerami telefonu: 733 535 205, 790 280 884
 3. Zamawianie towarów
  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy www.sopockiepamiatki.pl.
  2. Towary w sklepie internetowym są opisane oraz odpowiednio nazwane. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, czy wyglądzie.
  3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
  4. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.
  5. SOT przekazuje Klientowi na trwałym nośniku, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, najpóźniej w dniu dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja
  1. Po wybraniu przez Klienta konkretnego towaru należy kliknąć ikonę „do koszyka”.
  2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony.
  3. Po wybraniu opcji „do koszyka”. W panelu pojawia się ekran „podsumowanie koszyka”, w którym klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów dostawy.
  4. Po wybraniu sposobu dostawy i podsumowaniu zakupów, należy wybrać opcję „przejdź do kasy”.
  5. W następnym oknie system prosi o wypełnienie danych klienta, które są konieczne do realizacji zamówienia.
  6. Po wypełnieniu formularza z danymi kontaktowymi, system umożliwia przesłanie indywidulanej wiadomości do sprzedawcy.
  7. Kolejnym etapem jest wybranie sposobu płatności. Opcje płatność do wyboru – bezpłatny odbiór osobisty, przesyłka kurierem płatność online, przesyłka kurierem opłacenie przesyłki przy odbiorze lub dostawa do paczkomatu.
  8. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  9. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
  10. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez SOT, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
  12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
  13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep stanowi warunek konieczny skutecznego zawarcia umowy z klientem.
  14. SOT może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.
 5. Ceny
  1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
  3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i SOT. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez SOT zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
  4. SOT zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Dostępność zamówionych towarów
  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
  2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. Jeśli Klient nie zgodzi się na dłuższy czas oczekiwania na produkt, w takiej sytuacji sklep dokona zwrotu 100% płatności.
 7. Niemożność zrealizowania zamówienia

  W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
  1. Dostawy towaru realizowane są na terenie całego świata.
  2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru sposobów płatności online (przelew), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
  3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu dostawy przez przewoźnika dostarczającego Towary.
  4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
  5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez SOT firma kurierska.
  6. Przy odbiorze należy sprawdzić opakowanie przesyłki czy istnieją ślady tj. zagięcia, wgniecenia, uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wybrzuszenia lub czy są jakieś inne niezgodności. W przypadku wykrycia niezgodności, prosimy o niezwłocznie zgłoszenie Sklepowi.
 9. Formy płatności za zamówienie
  1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów SOT. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
  2. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera SOT. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.
 10. Wykonanie umowy – termin

  W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy SOT zobowiązuje się do wysłania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, SOT niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 11. Koszt dostawy
  Koszt dostawy wynosi:
  – w przypadku dostawy do wybranego paczkomatu – 16,80 PLN brutto
  – odbiór z punktu DHL POP – 22 PLN brutto
  – odbiór z punktu DPD Pickup – 20 PLN brutto
  – kurier DPD Polska – 21 PLN brutto
 12. Odstąpienie od umowy
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
  2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa SOT formularz zwrotu dostępny na stronie: https://sopockiepamiatki.pl/warunki-zwrotow/:
   – pocztą na adres: Sopocka Organizacja Turystyczna, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot,
   – przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@sopockiepamiatki.pl,
   – przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza zwrotu
  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 12.2. powyżej.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, SOT zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
  6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
  7. SOT może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
  8. Rzeczy należy odesłać na adres: Sopocka Organizacja Turystyczna, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SOT o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt.
  10. Klient może także zwrócić rzecz w punktach Informacji Turystycznej, których operatorem jest Sopocka Organizacja Turystyczna.
  11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Reklamacje
  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów SOT ponosi odpowiedzialność za wady.
  2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Sopockiej Organizacji Turystycznej może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
  3. Reklamację można złożyć w biurze SOT, mailowo lub drogą pocztową. Informację na temat zwrotu towarów znajdują się pod regulaminem sklepu.
  4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia przy użyciu formularza zwrotu.
  5. SOT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail, telefon bądź sms.
  6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 14. Wystawienie faktury
  1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
  2. SOT nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 15. Przetwarzanie danych osobowych

  SOT przetwarza dane osobowe Klienta w celu dokonania transakcji przy pomocy sklepu internetowego, które Klient podaje dobrowolnie.

  Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

  Zapewniamy wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

  Administratorem danych jest:

  Sopocka Organizacja Turystyczna (SOT) Plac Zdrojowy 2, 81-720Sopot, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000052554, NIP 5851253614, REGON 191298942

  Cel przetwarzania

  SOT przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu online. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  – zawarcia umowy sprzedaży
  – dokonania rozliczeń
  – dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
  – korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

  Rodzaj danych

  SOT przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  Dokonywania zakupów w Serwisie:
  – imię i nazwisko
  – płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
  – adres dostawy
  – numer telefonu

  Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  – PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  – NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

  W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

  Podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia dokonania zakupu.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonaniu zakupów w naszym sklepie.

  Czas przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu finalizacji transakcji w sklepie online.

  W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

  Powierzenie przetwarzania danych

  SOT może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek.

  Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

  Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  Cookies

  Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

  Plugin Facebooka

  Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

  Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

  Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

  Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

  Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Akceptując regulamin Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych i oświadcza, że się ze wszystkim zapoznał.

  Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 16. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt.5 ustawy z dn.23.08 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.