Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych jest Sopocka Organizacja Turystyczna z siedzibą w Sopocie (81-720) przy ulicy Plac Zdrojowy 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052554, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851253614, tel.: 501590773, adres e-mail: biuro@visit.sopot.pl
  2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi zgodnie z  6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do udzielenia odpowiedzi.
  6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Pani / Pana dane będą przetwarzane do czasu zamknięcia sprawy, która była przedmiotem korespondencji.